Na een succesvolle eerste editie, vindt dit jaar op 27 september de tweede editie van Agrifood meets Geo plaats. Bent u benieuwd naar het belang van geo-informatie bij visies, beleid & innovaties in de agrifood sector? Kom luisteren, leren, ontmoeten en vooral bijdragen aan deze kennis- & netwerkdag.

Op deze interactieve dag worden de wereld van GEO en Agrifood bij elkaar gebracht

Het doel is te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem.

Onderwijs en onderzoek, agrarische ondernemers en bedrijfsleven schetsen de uitdagingen met betrekking tot het voedselsysteem en waar ze staan met het gebruik van en de behoefte aan Geo-Informatie.

In een forum discussie tussen Geo- experts en experts uit de agrarische wereld wordt ingegaan op de praktijk en de uitdagingen van vandaag.

 

Nederland voedselland
Nederland is altijd ‘gidsland’ geweest op het gebied van efficiënte voedselproductie (we zijn de tweede voedselexporteur ter wereld) en streeft nu weer naar een leidende positie in een andere context: Nederland als de meest slimme en dus duurzame voedselproducent ter wereld!

 

Hoe kan Geo bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem?
Ons voedselsysteem staat flink onder druk: Het moet eerlijker voor de boer, gezonder voor de consument, maar ook transparanter (wat is de herkomst?), duurzamer en diervriendelijker.

Internationaal zijn er mogelijk nog grotere uitdagingen: de groeiende wereldbevolking vraagt om een hogere voedselproductie, terwijl het klimaat niet echt meewerkt en het landbouwareaal afneemt o.a. als gevolg van bodemdegradatie en verstedelijking.

We zullen dus mondiaal veel efficiënter moeten produceren. Hoe gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen?

 

Geo helpt hierbij, de vraag is hoe!
De Agrifood keten digitaliseert en dataficeert in razend tempo en geo speelt hierbij een belangrijke rol: denk aan ontwikkelingen van concepten in precisielandbouw(drones, satellieten, sensoren, gps, etc.) waardoor we veel zuiniger om kunnen gaan met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Maar we kunnen ook met slimme geologistiek en geomarketing de voedselketens anders inrichten/verkorten en verduurzamen. In internationale context kun je denken aan slimme eenvoudige mobiele apps die kleine boeren tijdig waarschuwen voor droogte of ziekten.

(Open) Geodata kan boeren helpen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten in de groene ruimte: het opwekken van energie, verlenen van zorg, recreatie etc.

Allemaal met Geo…. en er kan nog veel meer!

 

Agrifood meets Geo, onderdeel van Kenniskring XXL
Dit evenement is onderdeel van Kenniskring XXL. De kenniskring is een concept waarbij in maandelijks sessies actuele geogerelateerde thema’s worden behandeld bij en met interessante gebruikers. Soms is de vorm een mini-seminar rondom een specifiek onderwerp. Hier presenteren verschillende inleiders hun visie. De dagvoorzitter modereert de interactie en inhoudelijke discussie. Bekijk op een interactieve manier het dagverslag van voorgaande editie Agrifood meets Geo, en zie wat voor follow-up deze dag heeft gekregen in het kader van de ‘stress-week’ van HAS studenten.

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30: Ontvangst

09.30 – 10.30: Start programma

Welkom door Jan Roodzand
Theo Thewessen (Lector HAS) - Toekomst van Geodata

Toekomst van geodata

Willem-Jan van den Heuvel (JADS) - Impact van datascience op Agrifood

Wat is de impact van datascience in Agrifood? We gaan specifiek in op ‘big data’ en datawetenschap en hoe deze het agrifood domein ontwrichten. Dit resulteert in betere productiviteit, duurzaamheid en besluitvorming, maar ook in betere bedrijfsmodellen.

Lara Plandsoen (IBM) - Blockchain in de Agrifoodsector

Blockchain, een introductie met voorbeelden uit de Agrifood sector.

10.30 – 11.00: Pauze

11.00 – 12:00: Vervolg programma

Sener Celik en Jos Tholen (JoinData) - Data delen: privacy & security. De boer aan het roer.

Data delen: privacy & security. De boer aan het roer – Ook voor de agrarische sector is het tijdperk aangebroken waarin big data de sleutel is voor innovaties en groei. Sensoren zijn de extra ogen en oren zijn, die de boer helpen zijn onderneming zo duurzaam en efficiënt mogelijk te leiden. Waarin het slim koppelen van data in toenemende mate het succes bepaalt en samenwerken de enige manier is om de toonaangevende positie van Nederland te behouden. JoinData realiseert het dataplatform voor de Nederlandse agrarische sector. Een digitale datasnelweg die het delen, hergebruiken en combineren van data mogelijk maakt.

Pieter van Hout (ZLTO) - Geodata: de basis voor kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten presenteerde op 8 september 2018 de nieuwe visie op de Nederlandse land- en tuinbouwsector. De focus ligt op het sluiten van kringlopen. Het toepassen van geodata vormt de basis om deze doelstellingen te bereiken. Pieter van Hout presenteert de missie, visie en aanpak op het gebied van data, kennis en innovatie van ZLTO, zodat boeren en tuinders oplossingen kunnen bieden.

Alexander Hof (Nelen-Schuurmans) - Veld- en satellietdata toegepast voor duurzame agricultuur

De kwaliteit en kwantiteit van beschikbare informatie uit open data, veldsensoren en satellieten neemt toe en gebruik wordt laagdrempeliger. We pasten technieken toe om bij te dragen aan betere voedselproductie in verschillende ontwikkelingslanden zijn. Ook in Nederland kunnen deze technieken bijdragen aan een duurzamere en efficiëntere agricultuur.

12.00 – 12.10: Uitslag maptionnaire ‘live on screen’

12.10-12.20: Wrap-up

Middagprogramma

12.20-13.30: Pauze

13.30 – 15.00: Break-out sessies

Aleid Dik (Cool Farm Tool) - Klimaatimpact in beeld met data

Wat is er aan de hand met het klimaat en hoe kunnen we daarop inspelen, welke doelgroepen spelen hierin een rol? De oprichters van de Cool Farm Tool hebben daarover nagedacht en kwamen met de tool als oplossing. Een online tool die emissies van broeikasgassen, gebruik van water en biodiversiteit op een bedrijf in beeld kan brengen. Is dit de oplossing die boeren en tuinders gaan gebruiken? Moeten we klimaat impact van boeren en tuinders wel in beeld brengen? Wat vinden de boeren en tuinders hiervan? Welke combinatie is hier te leggen met de Geo technologie? Allemaal vragen die we tijdens de workshop met jullie willen bespreken.

Lara Plandsoen (IBM) - Op naar een transparante voedselketen met blockchain

Voedselschandalen, gebrek aan transparantie, consumenten zijn steeds sceptischer over het huidige voedselsysteem. Hoe zorgen wij ervoor dat het vertrouwen in het voedselsysteem weer terugkomt? Blockchain-technologie biedt een middel om gegevens digitaal traceerbaar op te slaan en vergemakkelijkt het delen van de gegevens tussen actoren in een voedselwaardeketen. Wat zijn precies de mogelijkheden van blockchain in de Agri & Food sector? En welke impact kan deze technologie hebben op de transparantie van ons systeem? Kom naar workshop ingevuld door IBM en het AgriFoodTech Platform en laat je informeren over de laatste ontwikkelingen en discuseer mee.

Will Kroot (VAA ICT) - Met datascience naar meerwaarde voor de melkveehouder

VAA ICT Consultancy heeft afgelopen periode met studenten van de HAS een eerste ontwerp gemaakt voor een dashboard “meerwaarde melkveehouder”. Het dashboard wordt op basis van datascience toepassingen gestuurd naar indicatoren zoals melkopbrengstvoorspelling versus input zoals samenstelling voerrantsoen. Tijdens de workshop willen we discussiëren hoe het product verder ontwikkeld kan worden. Welke data, factoren en modellen zijn belangrijk om toe te voegen?

Jan Erik Wien en Maarten Brouwer (VIAS) - Wat vraagt en brengt het werkveld

Jouw CV – Wat vraagt en biedt het werkveld jou en wat moet jij weten? Hoe kan je jouw stage richten op digitalisering en data? Hoe maak je de keuze voor een bedrijf bij het zoeken naar je eerste baan en hoe beoordeel jij of die bij je past?
Welke kennis en competenties maken jou de ideale kandidaat in een datagedreven wereld? Een interactieve discussie voor werkveld en studenten.

Wyko Coopmans (Ruimteschepper) - Locatie gebonden "wisdom of the crowd"

Enquêteanalyse en gebruikstoepassing. We gaan onder andere aan de slag met uitslagen van eerder afgenomen enquêtes onder boeren en tuinders.

Sener Celik en Jos Tholen (JoinData) Data delen = vermenigvuldigen

Samen bouwen aan een veilige en transparante omgeving, waar de agrarisch ondernemer zelf eigenaar van zijn data is. in opdracht van de grote coöperaties realiseert JoinData het dataplatform voor de Nederlandse agrarische sector. Bouw met ons mee, welke bronnen en mogelijkheden ziet u?

15.00- 15.30: Pauze

15.30 – 16.30 Terugblik & samenvattingen

16.30– 17.00: Borrel & napraat

  • Persoonlijke gegevens


    DEELNAME GRATIS VOOR LEDEN VAN ZLTO EN RUIMTESCHEPPER KENNISKRING EN STUDENTEN/MEDEWERKERS HAS


  • Alleen voor ZLTO-leden
  • Optioneel

  • Workshopkeuze

Het verwerken van de aanmelding kan tot 30 seconden duren. Na verwerking ontvangt u een bevestigingsmail.

Organisatie

Deze interactieve kennis- en netwerkdag wordt georganiseerd door de Zuidelijke Land & Tuinbouw Organisatie (ZLTO), HAS Hogeschool en Ruimteschepper.

De dag vindt plaats bij ZLTO | HAS Hogeschool, AgrifoodPlaza, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE in ‘s-Hertogenbosch.

Sponsoren