Benieuwd naar visies, beleid & innovaties in de Agri & Food sector en het enorme belang van geo-informatie daarbij? Kom luisteren, leren, ontmoeten en vooral bijdragen aan deze kennis- & netwerkdag.

Op deze interactieve dag worden beide werelden bij elkaar gebracht.

Het doel is te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem.

Onderwijs en onderzoek, agrarische ondernemers en bedrijfsleven schetsen de uitdagingen met betrekking tot het voedselsysteem en waar ze staan met het gebruik van en de behoefte aan Geo-Informatie.

In een forum discussie tussen Geo experts en experts uit de Agri wereld wordt ingegaan op de praktijk en de uitdagingen van vandaag.

 

Hoe kan Geo bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem?
Ons voedselsysteem staat flink onder druk: Het moet eerlijker voor de boer, gezonder voor de consument, maar ook transparanter (wat komt waar vandaan), duurzamer en diervriendelijker.

Internationaal zijn er mogelijk nog grotere uitdagingen: de groeiende wereldbevolking vraagt om een hogere voedselproductie, terwijl het klimaat niet echt meewerkt en het landbouwareaal afneemt o.a. als gevolg van bodemdegradatie en verstedelijking.

We zullen dus mondiaal veel meer moeten produceren met minder input. Hoe gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen?

 

Nederland voedselland
Nederland is altijd ‘gidsland’ geweest op het gebied van efficiënte voedselproductie (we zijn de tweede voedselexporteur ter wereld) en streeft nu weer naar een leidende positie in een andere context: Nederland als de meest slimme en dus duurzame voedselproducent ter wereld!

 

Geo helpt hierbij, de vraag is hoe!
De AgriFood keten digitaliseert en dataficeert in razend tempo en geo speelt hierbij een belangrijke rol: denk aan ontwikkelingen van precisielandbouw concepten (drones, satellieten, sensoren, gps, …) waardoor we veel zuiniger om kunnen gaan met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Maar we kunnen ook met slimme geo-logistiek en geo-marketing de voedselketens anders inrichten/verkorten en verduurzamen. In internationale context kun je denken aan slimme eenvoudige mobiele app’s die kleine boeren tijdig waarschuwen voor droogte of ziekten.

(Open) Geodata kan boeren helpen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten in de groene ruimte: het opwekken van energie, verlenen van zorg, recreatie etc.

Allemaal met Geo…. en er kan nog veel meer!

Programma

De dag bestaat uit twee dagdelen, waaraan je de gehele dag kunt deelnemen of alleen in de ochtend aan het plenaire deel of alleen in de middag door een actieve bijdrage te leveren aan de brainstormsessies.

 

De ochtend wordt gebruikt om visies, ervaringen, behoeften en ideeën te delen. Aansprekende inleiders inspireren en interactie wordt gestimuleerd.

 

De middag staat in het teken van parallelle sessies in een brainstorm/workshop format. In de brainstormsessies  worden meerdere concrete vragen vanuit de AgroFood sector met vertegenwoordiging van de sectoren en experts aangepakt. Uitgangspunt is wat kan Geo betekenen om mijn probleem op te lossen?

Vanuit verschillende thema’s gaan we in kleine groepen aan de slag. Trekkers vanuit o.a. ZLTO, HAS, WUR modereren de door hen ingeleide themagroepen.

 

Aan het einde van deze dag bent u op de hoogte van de stand van zaken rond de bijdrage van Geo aan het voedselvraagstuk. Ook zal duidelijk worden hoe bepaalde knelpunten verder aangepakt kunnen gaan worden, uw eventuele eigen bijdrage daarvoor is benoemd.

Stopt het dan?
Nee, van de in totaal 8 thema’s zullen 2 a 3 meest aansprekende concepten/oplossingen vervolgens door Geo Media en Design studenten van de HAS opgepakt en later in het jaar in een innovatie sessie (“stressweek”) verder uitgewerkt. En mogelijk nog later in het lesprogramma in vorm van Minor-opdracht of afstudeerproject.

 

Los daarvan willen we enkele van de thema’s ook vervolg geven bij een van de FarmHack’s die gepland staan tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Zo krijgen ze ook een vervolg buiten de HAS en meer in het creatieve werkveld. ZLTO staat samen met andere partners uit AgroFood al jaren als deelnemer op de DDW met Agri Meets Design. Daarin zit ook het haakje naar de naam van ons event.

 

Kortom, kom je kennis en ideeën delen en leer van die van de anderen.

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30: Ontvangst
9.30 – 10.50: Start programma
Ontvangst - Jan Roodzand, Ruimteschepper
Opening, toelichting programma - Theo Thewessen, HAS Hogeschool
Future food systems - Frederike Praasterink, HAS Hogeschool

Frederike, lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool, werkt aan het doorgronden en ontwikkelen van sustainable food systems die niet alleen een beetje ‘minder slecht’ zijn maar netto positief uitwerken op bijvoorbeeld biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid en op de gezondheid van de mens. Om het systeem te doorgronden is (geo)informatie en data essentieel. In haar lezing dus een oproep aan de Geo ICT community om hieraan bij te dragen.

A global challenge 'Feeding the Future' - Harry Derksen, Waterwatch Cooperative

Harry, directeur bij Waterwatch Cooperative, gaat in op internationale kansen voor Geo. Veel van ons voedsel wordt internationaal geproduceerd door kleine boeren (smallholders) in ontwikkelingslanden. Door middel van hedendaagse (geo) informatie technologie kunnen deze boeren prima worden ondersteund bij hun bedrijfsvoering. Met relatief eenvoudige hardware (smartphone) en goede data/modellen is grote winst te behalen. Harry zal dit illustreren met een aantal voorbeelden.

Toepassingen data, geo in voedselproductie - Marcel van Rijsingen, Van Rijsingen Groep
Marcel van Rijsingen eigenaar directeur van de “Van Rijsingen Groep”.
“De Van Rijsingen groep denkt in oplossingen, samen met de groentetelers en de groenteverwerkers. Dat doen we met passie, kennis en transparantie. Die kernwaarden zijn te herkennen in alles wat we doen.”
In de presentatie geeft Marcel aan hoe de van Rijsingen groep, geo data toepassen in hun bedrijfsprocessen in relatie tot de voedselproductie toe past.
10.50 – 11.10: Pauze
11.10 – 12.30: Vervolg programma
Geo-ICT agenda in de AgriFood - Elies Lemkes-Straver, ZLTO

Op verschillende niveaus worden de randvoorwaarden gecreëerd om de kansen van Geo-ICT te maximaliseren. Elies Lemkes geeft inzicht in wat er op verschillende beleidsniveaus speelt en hoe ZLTO als organisatie hiermee omgaat, er invloed op uitoefent en erop inspeelt. ZLTO ziet Geo-ICT als enabler voor boeren met een oplossing.

Benadering van data met boerenwijsheid uit eigen praktijk - Remco Beekers, ZLTO & portefeuille innovatie

De hoeveelheid en complexiteit van data op het boerenerf nemen snel toe. Soms zie je als boomkweker door de bomen het bos niet meer. Remco Beekers legt uit hoe hij van data tot kennis komt door middel van boerenwijsheid.

Forum discussie - 'Hoe kan Geo bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem?

Forumleider: Theo Thewessen

Forumgasten:
Remco Beekers: Boomkweker en bestuurder ZLTO
Anne Bruinsma: FarmHack advies, oa Boer&Bunder
Tamme van der Wal: Aerovision
Maurits Bax: Akkerbouwer

Afsluiting ochtend & wrap-up - Jan Roodzand, Ruimteschepper
12.30 – 13.30: Lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.30: Brainstormsessies
Agro Data cube 'het agrarisch data warehouse' - Frans Lips - Ministerie van Economische zaken
Boer aan de slag met 'Open Data' - Anne Bruinsma - Farmhack.nl

Open data in landbouw ligt uiterst gevoelig. Boeren weten vaak precies wat de nadelen zijn. Deze workshop behandelt de voordelen van open data. Centraal staat de casus Boer&Bunder: een webapplicatie die open data visualiseert op perceelsniveau, en iedere dag 3 tot 4 duizend bezoekers trekt.

Minder food-kilometers, korte ketens - Bart Kraaijvanger - ZLTO

De relatie tussen consument en producent intensiveert: we zien nieuwe verdienmodellen ontstaan waarbij er een korte(re) keten ontstaat tussen boer en burger. Bart legt vanuit zijn eigen ervaringen uit welke uitdagingen hij hierbij ziet ontstaan en gaat samen met u op zoek naar hoe geodata hierin een oplossing kan bieden.

Precisielandbouw en smart farming - nntb
A global challenge 'Feeding the Future' - Harry Derksen - Waterwatch Cooperative
Klimaatadaptie, de proeftuin in Someren - Geert Hermans - ZLTO
Van inwinning tot uitvoering, data op het veld - Maurits Bax - Akkerbouw en AgroConnect

Het is moeilijk om plaats specifieke data van waarnemingen te archiveren. Bepaalde verklaringen/ervaringen zouden aan de geodata gelabeld moeten kunnen worden zodat op een later tijdstip geen verkeerde conclusie getrokken worden bij het analyseren van de data.

Wie kan hier een eenvoudige toepassing voor maken?

Toepassing van drones en satellietbeelden - Tamme van de Wal - AeroVision & WUR

“A picture says more than 1000 words”. De behoefte aan ruimtelijke informatie is al vaak onderzocht. Maar data/diensten van satellieten en drones worden nauwelijks gebruikt in de landbouw. Blijkbaar zit de boer op iets anders te wachten. Hoe ziet dat er dan uit? Zijn er bepaalde stappen die we eerst moeten zetten? Of is Nederland gewoon te klein voor satellietbeelden? Of is het gewoon te moeilijk, tijdrovend, duur en vraagt het nog teveel extra kennis en vaardigheid van de boer?

Innovatief ondernemen met natuur - Daan Groot - HAS Hogeschool

Binnen het lectoraat “Innovatief ondernemen met natuur” wordt gewerkt aan innovatieve bedrijfsmodellen die bijdragen aan natuurwaarden in de provincie Noord-Brabant en realisatie van het Brabants Natuurnetwerk. Innovatieve oplossingen gedijen op plekken waar verschillende kansen of problemen samen komen; plekken waar je kunt ‘stapelen’. Geo-intelligence kan een belangrijke bijdrage leveren om de juiste plekken aan de juiste oplossingsrichtingen te koppelen.

15.30 – 16.00: Pauze
16.00 – 16.45: Oogst van de dag: Pitches van HAS studenten
16.45 – 17.00: Afsluiting en doorkijk naar DDW en Stressweek – Theo Thewessen
17.00 – 18.00: Borrel & napraat

Inschrijven

  • Persoonlijke gegevens

  • Brainstorm keuze

Het verwerken van de aanmelding kan tot 30 seconden duren. Na verwerking ontvangt u een bevestigingsmail.

Organisatie

Deze interactieve kennis- en netwerkdag wordt georganiseerd door de Zuidelijke Land & Tuinbouw Organisatie (ZLTO), HAS Hogeschool en Ruimteschepper.

De dag vindt plaats bij ZLTO | HAS Hogeschool, AgrifoodPlaza, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE in ‘s-Hertogenbosch.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door